ANBI registratie (schenkingen, donaties)

Stichting Youth for Christ Deventer e.o.

KvK: 41244333

RSIN: 816791077

Contact: Youth for Christ Deventer, Teamleider Ingeborg Wolters, ingeborg.wolters@yfc.nl, 0655163363

Bestuurssamenstelling: Dhr M. Castelijns, Mevr B. Dunnewind

Beleidsplan: Youth for Christ voert jongerenwerk uit in Deventer. We bieden op twee plekken accommodatiegericht jongerenwerk aan en doen een aantal meidengroepen waaronder in samenwerking met Arkelstein.

Beloningsbeleid:

Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Deventer ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder teamleider en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.

Doelstelling: Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. De stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar verbonden landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland, maar ondersteunt tevens actief de uitvoering van bedoelde activiteiten door aan haar gelieerde decentrale organisaties. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

ANBI formulier 2022

Wilt u ook een gift, donatie of schenking doen zodat onze stichting nog beter haar Jeugdwerk kan verrichten?
Leest u dan eens op welke manieren u kunt ondersteunen