Onderzoek naar online jongerenwerk

ONTWERPONDERZOEK NAAR JONGERENWERK IN DE ONLINE LEEFWERELD VAN JONGEREN

Momenteel is een onderzoek opgezet dat wil uitzoeken hoe jongerenwerkers door het vinden, volgen en begeleiden van jongeren in de online leefwereld kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en participatie van jongeren in kwetsbare situaties.

 

Wie werken aan het onderzoek mee?

In de uitvoering van het onderzoek werkt het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk, Hogeschool van Amsterdam samen met: Dock, Dynamo, Combiwel, De Volksbond-Streetcornerwork, Swazoom, JoU, Meerwaarde, Xtra Welzijn, De Schoor, Bindkracht 10, Contour de Twern, Youth For Christ, Stichting Jeugd- & Jongerenwerk Midden-Holland en Participe.

Jongerenwerkers in de online wereld

Jongerenwerkers zijn sociaal werk professionals die jongeren in kwetsbare situaties (10-23 jaar) begeleiden bij het volwassen worden in de samenleving. Nu de online wereld voor jongeren een vanzelfsprekend onderdeel is van hun leefwereld, wordt het voor het jongerenwerk noodzakelijk om ook online te werken. Doel van dit project is duidelijkheid creëren over hoe jongerenwerkers kunnen werken in de online leefwereld van jongeren.
Het betreft praktijkgericht ontwerponderzoek in drie fases waarin gebruik wordt gemaakt van diverse methoden en technieken.

Wat levert dit onderzoek op?

Inzicht in hoe jongerenwerkers door het vinden, volgen en begeleiden van jongeren in de online leefwereld bij kunnen dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren in kwetsbare situaties.

Eindproducten van dit onderzoek zijn onder andere:
• Brochure ‘Rol jongerenwerk in online leefwereld van jongeren’.
• Drie methodieken: Online als vindplaats, Signaleren Online en Begeleiden Online.
• Handboek Jongerenwerk in de Online Leefwereld van Jongeren.
• Artikel over Bijdrage jongerenwerk in online leefwereld aan vergroten persoonlijke ontwikkeling en participatie van jongeren.

Verantwoording

Dit project wordt mogelijk gemaakt door SIA RAAK-Publiek subsidie en eigen bijdragen van partners en de Hogeschool van Amsterdam.

Het lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk werkt voor de kennisverspreiding samen met:
BVJong, Nederlands Jeugdinstituut, Sociaal Werk Nederland, Movisie, Verdiwel en Hogeschool van Amsterdam.

Meer informatie

Project volgen en aanmelden voor nieuwsbrief kan via www.hva.nl/youthspot
Voor vragen: projectleider Dr. Willeke Manders via w.a.manders@hva.nl of 06-42100183