In gesprek

Sinds de corona ons leven  beinvloed is er veel veranderd . Wekelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen waar we op in moeten spelen. Er wordt een groot beroep  gedaan op onze flexibilteit. Dit kan verschillende gevoelens oproepen, het raakt jong en oud. Veel jongeren moesten de afgelopen weken hun zomerplannen bijstellen en flexibel meedraaien in afstandsonderwijs. Dat dit wat van een jongere vraagt is niet gek. Met elkaar het gesprek hierover aan gaan is belangrijk en kan helpen de jongere zichzelf beter te begrijpen. Onderstaande zes stappen kunnen een tool zijn om je gesprek met jongeren hierover te verdiepen. Download ze gratis!