The Mall Jongerenwerk Deventer

In verschillende wijken van Deventer (Rivierenwijk, Colmschate Noord en Zandweerd) zijn jongerenwerkers van Youth for Christ actief. Al vanaf 2001 doen we dit onder de naam van the Mall Jongerenwerk. Dit jongerenwerk doen we ‘samen’, dat wil o.a. zeggen dat we het met jongeren, vrijwilligers en stagiaires uitvoeren.

Wijk Zandweerd

The Mall Zandweerd

In de wijk Zandweerd werken we nauw samen met de drie wijk- en speeltuinverenigingen. Vanuit deze speeltuinen en de MOP geven we het jongerenwerk vorm. Dit is o.a. groepswerk, sport- en spelactiviteiten en inloop.

Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Pascal Bunskoeke.

Contact Pascal
Rivierenwijk

The Mall Rivierenwijk

In de Rivierenwijk hebben we een eigen accommodatie waarbinnen en vanuit wij jongerenwerk  vormgeven. Dit is o.a. inloop, groepswerk, sport- en spelactiviteiten en diverse projecten. Samen met jongeren zijn we opzoek naar nieuwe ontwikkelingskansen waardoor groei en participatie wordt bevorderd.

In deze accomodaties leggen we veel verantwoordelijkheid neer bij de jongeren. Dit leidt naar zelfstandig dan wel in groepsverband tot nieuwe initiatieven.

Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Michael Lalenoh.

contact Michael
Wijk Colmschate Noord

the Mall Zwaluwenburg

In de Colmschate-Noord hebben wij een eigen accommodatie waarbinnen en vanuit wij jongerenwerk  vormgeven. Dit is o.a. inloop, groepswerk, sport- en spelactiviteiten en diverse projecten. Samen met jongeren zijn we opzoek naar nieuwe ontwikkelingskansen waardoor groei en participatie wordt bevorderd.

In deze accomodaties leggen we veel verantwoordelijkheid neer bij de jongeren. Dit leidt naar zelfstandig dan wel in groepsverband tot nieuwe initiatieven. Je moet dan o.a. denken aan: rap-studio, fitness, dansen en koken. Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Wouter Koorevaar.

contact Wouter