The Mall Jongerenwerk

In verschillende wijken van Deventer; Rivierenwijk, Colmschate Noord en Zandweerd zijn jongerenwerkers van Youth for Christ actief. Al vanaf 2001 doen we dit onder de naam van the Mall jongerenwerk. Het jongerenwerk doen we samen dat wil o.a. zeggen dat we het met jongeren, vrijwilligers en stagiaires uitvoeren.

Wijk Zandweerd

The Mall Zandweerd

In de wijk Zandweerd werken we nauw samen met de drie wijk-en speeltuin verenigingen. Vanuit deze speeltuinen en de MOP geven we het jongerenwerk vorm. Dit is o.a. groepswerk, sport en spel activiteiten, inloop.

Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Pascal Bunskoeke

Contact Pascal
Rivierenwijk

The Mall Rivierenwijk

In de rivierenwijk hebben we een eigen accommodatie waar binnen en vanuit we jongerenwerk  vormgeven. Dit is o.a. inloop, groepswerk, sport en spel activiteiten, projecten. Samen met jongeren zijn we opzoek naar nieuwe ontwikkeling kansen waardoor groei en participatie wordt bevorderd.

In deze accomodaties leggen we veel verantwoordelijkheid neer bij de jongeren.  Dit leidt naar zelfstandig dan wel in groeps verband tot nieuwe initiatieven.

Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Michael Lalenoh

contact Michael
Wijk Colmschate Noord

the Mall Zwaluwenburg

In de Colmschate Noord hebben we een eigen accommodatie waar binnen en vanuit we jongerenwerk  vormgeven. Dit is o.a. inloop, groepswerk, sport en spel activiteiten, projecten. Samen met jongeren zijn we opzoek naar nieuwe ontwikkeling kansen waardoor groei en participatie wordt bevorderd.

In deze accomodaties leggen we veel verantwoordelijkheid neer bij de jongeren.  Dit leidt naar zelfstandig dan wel in groeps verband tot nieuwe initiatieven. Je moet dan o.a. denken aan: rap studio, fitness, dansen, koken. Voor vragen over ons jongerenwerk in deze wijk kunt u terecht bij Wouter Koorevaar

contact Wouter