Onze drive voor Jongerenwerk

Onze drive voor jongeren is groot.

De jongeren van nu zijn onze toekomst. Het is onze taak hen te helpen en te ondersteunen in de uitdagingen die op hun pad komen en klaar te maken voor een toekomst.

Ontstaansgeschiedenis

Gaan voor jongeren

Al meer dan 20 jaar zetten wij ons in voor jongeren in Deventer.

Catherina Esser is de vrouw die staat aan de start van de oprichting van Youth for Christ Deventer. Zij was daarnaast moeder, oma, kritisch ondervrager en initiator. Op 14 november 2013 is zij overleden, maar niet voordat zij op haar sterfbed met gebalde vuist de opdracht aan ons door gaf: ”Ga voor jongeren!”.  Met deze duw in de rug en als motto in ons hart, is het werk doorgezet. WIJ GAAN voor jongeren.

Met hart, hoofd en handen

Wij hebben een hart voor jongeren. We worden geraakt door de problemen waar veel jongeren mee worstelen. We streven naar behoud van een natuurlijke openheid en onbevangenheid. Gedreven door liefde willen we jongeren opzoeken en hen een plek bieden waar er ruimte en tijd is voor aandacht en het opbouwen van een relatie.

Dit krijgt vorm door meidengroepen, jongensgroepen, inloop en individueel contact. Daarin zijn we gericht op praktische hulp om een jongere verder op weg te helpen en willen wij professionele ondersteuning bieden om de groei en ontwikkeling van een jongere te stimuleren.

Veiligheid en liefde

Steeds vaker kunnen we lezen over de mentale problemen die spelen onder jongere, eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord komt veel voor onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van social media, hebben last van prestatiedruk of hebben een instabiele thuissituatie waardoor ze te maken krijgen met huiselijk- of seksueel geweld.

Youth for Christ wil deze jongeren een plek bieden waar ze veilig en geliefd zijn. Wij werken vanuit de relatie met de jongere en sluiten aan bij de behoefte die de groep of de individuele jongere nodig heeft. Daarbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in onveilige en kwetsbare situatie.