Onze drive voor Jongerenwerk

Wij zijn de motor voor de nieuwe generatie. Voor hen gaan we rijden. Samen zijn we onderweg om nieuwe kansen te ontdekken, uitdagingen aan te gaan en iets te betekenen voor de wereld om ons heen! RIJ MEE!

Catherina Esser

Gaan voor jongeren

Catherina Esser, ze was oma, moeder, kritisch ondervrager, intiator en oprichtster van Youth for Christ Deventer. Ze overleed op 14 november 2013 en gaf op haar sterfbed met gebalde vuist de opdracht aan ons door: ” Ga voor jongeren!”.  Met deze duw in onze rug en dit als motto in ons hart doen wij ons werk. WIJ GAAN voor jongeren, u en jij toch ook?

met hart, hoofd en handen

Gedreven

Wij hebben een hart voor jongeren. We worden geraakt door de problemen waar veel jongeren mee worstelen. We houden van hun openheid en onbevangenheid. Gedreven door Gods liefde zoeken we jongeren op. Dat doen we in onze regio, op schoolpleinen, straten, in buurthuizen en in kerken. Door wie we zijn, hopen we iets van Jezus te laten zien en hoop te bieden.  Dit gaat voor ons hand in hand met  praktische hulp en proffesionele ondersteuning gericht op ontwikkeling en groei van een jongere.

 

zijn waar jongeren zijn

Plek bieden

Jongeren behoren volgens lijstjes tot de gelukkigsten ter wereld. Tegelijkertijd komt eenzaamheid, depressie, verslaving en zelfmoord veel voor onder jongeren. Veel jongeren hebben het gevoel nergens bij te horen, voelen de druk van social media, hebben een instabiele thuissituatie of te maken met huiselijk of seksueel geweld.

Youth for Christ wil deze jongeren een plek bieden waar ze veilig en geliefd zijn. Wij zijn waar zij zijn en werken niet incidenteel, maar vanuit relatie. Daarbij hebben we speciale aandacht voor jongeren in onveilige en kwetsbare situatie.