Ondersteuning Kerkelijk Jeugdwerk Deventer

Kerkelijk jeugdwerk vormgeven kan op vele verschillende manieren. De jaren lange ervaring, kennis en netwerk bieden kansen om samen te gaan voor jongeren!

Church Support

We zetten graag onze ervaring en kennis in om uw kerkelijke gemeente te helpen bij het jeugdwerk.

We sluiten aan bij de visie en missie, we bekijken hoe we vrijwilligers op een goede manier kunnen inzetten en komen samen tot maatwerk ondersteuning die daarbij nog nodig is.

Wat nemen wij mee aan kennis: Jaren ervaring binnen kerkelijke jeugdwerk, netwerk, kennis van de vijf jongerenwerk doelen die we als Youth for Christ Deventer hanteren, methodieken die we kunnen inzetten om het jeugdwerk te ontwikkelen.

Geïnteresseerd? Graag komen we langs voor een gesprek.

 

contact
visie traject

Het belang voor jeugdwerk is dat het gedragen is door te gehele kerkelijke gemeente. Dit vergt soms een vernieuwde blik op het jeugdwerk. Het vergt gezamenlijke verantwoordelijkheid creëren. Het kan zijn dat een nieuwe visie en strategie helpt om het jeugdwerk beter vorm te geven. Wij helpen u hier graag bij.

contact
uitvoerend jongerenwerk

In project vorm geven we samen met de kerkelijk jeugdwerk vorm. Dit sluit altijd aan bij de kerk en de doelgroep waar het jongerenwerk binnen de kerk zich op richt. Ons doel is altijd om samen te bouwen, waarna wij het los kunnen laten.

contact
Young Leaders

Wij bieden een Young Leaders training aan voor jongeren in de kerk. Wij zien dat jongeren pas actief worden in de leeftijd van 20-30 jaar en wij vinden dat dit eerder kan en moet. Hiervoor hebben wij speciaal voor de kerk een Young Leaders traject.

Jongeren doen mee! en worden door Young Leaders geactiveerd om daadwerkelijk een steen bij te dragen, ze pakken verantwoordelijkheden op en verbinden zich met de kerkelijke gemeente.

contact